Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Cofinancieringspercentage

Het "cofinancieringspercentage" is de procentuele bijdrage die de EU aan de financiering van een programma levert. Er geldt doorgaans een maximum in de vorm van een percentage van de totale uitgaven voor een programma, of een gedeelte daarvan. Voor de periode 2007-2013 zijn deze maxima voor de Structuurfondsen en het Cohesiefonds vastgelegd in bijlage III van Verordening (EG) nr. 1083/2006.

Meer details

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds - zie bijlage III pdf 748 KB] English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte