Navigation path

Additional tools

A sa Ż

Rata ta' kofinanzjament

It-terminu 'rata ta' kofinanzjament' jirreferi għall-kontribuzzjoni li jagħti l-finanzjament tal-UE għal xi programm. Ġeneralment, il-kofinanzjament hu suġġetti għal limitu massimu, li jiġi ddefinit bħala perċentwal tal-valur totali tal-programm, jew parti minnu. Fil-kuntest speċifiku tal-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni 2007-13, l-Anness III tar-Regolament 1083/2006 jistabbilixxi l-limiti applikabbli għar-rati ta' kofinanzjament.

Għal aktar dettalji

Ir-Regolament tal-Kunsill 1083/2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni - ara l-Anness III pdf 748 KB] English

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a