Navigation path

Additional tools

A–Y

Kaasrahastamise määr

Mõiste "kaasrahastamise määr" viitab ELi panusele programmi rahastamiseks. Kaasrahastamise puhul kohaldatakse tavaliselt ülempiiri, mis on määratletud kui protsendimäär konkreetse programmi või selle osa koguväärtusest. Ajavahemikus 2007-2013 struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi raames kaasfinantseerimise määradele kohaldatavad piirmäärad on sätestatud määruse 1083/2006 III lisas.

Lisateave

Nõukogu määrus 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta - vt III lisa pdf 748 KB] English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis