Navigation path

Additional tools

A til Å

Medfinansieringssats

Ved "medfinansieringssats" forstås den andel af finansieringen, som EU bidrager med til et program. Der er normalt loft over medfinansieringen. Loftet defineres som en procentdel af programmets samlede værdi eller en del af den. Bilag III til forordning 1083/2006 indeholder lofterne for medfinansieringssatserne for strukturfondene og Samhørighedsfonden 2007-2013.

Læs mere

Rådets forordning 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden - se bilag III pdf 748 KB] English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!