Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Organ za potrjevanje

Organ za potrjevanje je odgovoren za zagotavljanje točnosti in verodostojnosti izjav o izdatkih in zahtevkov za plačilo, preden se pošljejo Evropski komisiji. Pri upravljanju s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada sodelujejo države članice, regije in drugi posredniški organi. Za vsak operativni program, ki se sofinancira s sredstvi iz teh skladov, ena ali več od zgoraj omenjenih skupin imenuje organ za potrjevanje.

Organ za potrjevanje ima naslednje odgovornosti:

  • potrjevanje skladnosti izdatkov z nacionalnimi pravili in merili ter pravili EU;
  • zagotavljanje, da ustrezni organi upravljanja svoje zahtevke podprejo z ustreznimi informacijami;
  • upoštevanje revizijskih poročil;
  • vzdrževanje računalniških evidenc;
  • evidentiranje neporabljenih/izterjanih sredstev, ki jih je treba vrniti Evropski komisiji.

Vas zanima več?

Uredba Sveta št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu - člen 61 - Naloge organa za potrjevanje pdf 748 KB] English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji