Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Autoritatea de certificare

Autoritatea de certificare este responsabilă cu certificarea cheltuielilor şi a cererilor de plată înainte de trimiterea acestora la Comisia Europeană. Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune sunt gestionate în comun de statele membre, de regiuni şi de alte organisme intermediare. care numesc o autoritate de certificare pentru fiecare program operaţional cofinanţat din aceste fonduri.

Autoritatea de certificare este însărcinată, în special, cu:

  • certificarea compatibilităţii cheltuielilor declarate cu normele şi criteriile naţionale şi comunitare,
  • asigurarea faptului că se primesc suficiente informaţii din partea autorităţilor de gestionare relevante, care justifică declaraţiile de cheltuieli ale acestora,
  • luarea în considerare a rapoartelor de audit,
  • păstrarea unei compatibilităţi informatizate,
  • păstrarea unei compatibilităţi a fondurile nefolosite sau recuperate pentru a le recupera şi vărsa la bugetul UE.

Mai multe detalii

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune - articolul 61 (Funcţiie autorităţii de certificare) pdf 748 KB] English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale