Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Certificeringsautoriteit

Een certificeringsautoriteit moet nagaan of de uitgavenstaten en betalingsverzoeken accuraat en gegrond zijn voordat ze naar de Commissie worden gezonden. De EU beheert het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds samen met de EU-landen, regio's en andere bemiddelende instanties. Een of meer van deze laatste partijen stelt een certificeringsautoriteit aan voor ieder programma dat uit een van de fondsen wordt gesubsidieerd.

Wat zijn de belangrijkste taken van zo'n certificeringsautoriteit?

  • Certificeren dat de uitgaven voldoen aan de nationale en EU-regels en criteria
  • Voldoende informatie inwinnen bij de betrokken beheersautoriteiten om betalingsverzoeken te staven
  • Gevolg geven aan auditverslagen
  • Digitale archieven bijhouden
  • Een boekhouding voeren van alle ongebruikte/door de Commissie teruggevorderde bedragen

Meer details

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds - zie artikel 61 - Functies van de certificeringsautoriteit pdf 748 KB] English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte