Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Tvirtinanti institucija

Tvirtinanti institucija turi užtikrinti, kad Europos Komisijai siunčiamos išlaidų ataskaitos bei mokėjimo prašymai būtų tikslūs ir patikimi. Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas valdomi bendrai su valstybėmis narėmis, regionais ir kitomis tarpinėmis įstaigomis. Tvirtinančią instituciją kiekvienai veiklos programai, bendrai finansuojamai šių fondų lėšomis, skiria viena arba daugiau minėtų grupių.

Konkrečios tvirtinančių institucijų užduotys:

  • patvirtinti, kad išlaidos atitinka nacionalines bei ES taisykles ir kriterijus;
  • užtikrinti, kad vadovaujančios institucijos pateiktų pakankamai informacijos savo poreikiams pagrįsti;
  • atsižvelgti į audito ataskaitas;
  • saugoti įrašus kompiuterinėse laikmenose;
  • vesti nepanaudotų arba atgautų lėšų, kurios turi būti grąžintos Komisijai, apskaitą ir kt.

Išsamiau

Tarybos reglamentas 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo. Žr. 61 straipsnį "Tvirtinančios institucijos funkcijos" pdf 748 KB] English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos