Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Igazoló hatóság

Az igazoló hatóság feladata, hogy igazolja a költségnyilatkozatok és kifizetési kérelmek pontosságát és megbízhatóságát azt megelőzően, hogy azokat továbbítják az Európai Bizottságnak. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot és a Kohéziós Alapot a Bizottság a tagállamokkal, a régiókkal és más közreműködő szervezetekkel közösen irányítja. Ezek egyike vagy közülük több az alapokból társfinanszírozott minden egyes operatív program számára igazoló hatóságot jelöl ki.

Az igazoló hatóságok a következő konkrét feladatokat látják el:

  • igazolják, hogy a költségek megfelelnek az alkalmazandó uniós és nemzeti szabályoknak és feltételeknek;
  • biztosítják, hogy megfelelő információt kapjanak az irányító hatóságoktól a költségnyilatkozatokban szereplő költségekkel kapcsolatban;
  • figyelembe veszik az ellenőrzések eredményeit;
  • elektronikus formában tárolják a Bizottsághoz bejelentett költségekre vonatkozó számviteli nyilvántartásokat;
  • nyilvántartják a fel nem használt és visszafizettetendő összegeket, amelyeket vissza kell utalni a Bizottság számára.

További információk

A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról - lásd a 61. cikket pdf 748 KB] English

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok