Navigation path

Additional tools

A til Å

Attesteringsmyndighed

Attesteringsmyndigheder har ansvaret for at sikre, at udgiftsanmeldelser og betalingsanmodninger er nøjagtige og redelige, før de sendes til Europa-Kommissionen. De forvalter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden sammen med medlemslandene, regionerne og andre bemyndigede organer. Der udpeges en attesteringsmyndighed af en eller flere af de førnævnte grupper for hvert operationelt program, der medfinansieres af fondene.

Attesteringsmyndigheder skal bl.a.:

  • attestere, at udgifterne er i overensstemmelse med de relevante EU-regler og nationale regler samt de gældende kriterier
  • sikre, at de har modtaget relevante oplysninger fra forvaltningsmyndigheden til støtte for dens krav
  • tage hensyn til revisionsberetninger
  • opbevare regnskabsregistreringer i elektronisk form
  • føre regnskab over ubrugte/inddrevne beløb, der skal betales tilbage til Kommissionen.

Læs mere

Rådets forordning 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden - se artikel 61- Attesteringsmyndighedens funktioner pdf 748 KB] English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!