Navigation path

Additional tools

A till Ö

Utgiftskategorier

Med hjälp av utgiftskategorier går det att mäta hur de program och projekt som medfinansieras av EU:s sammanhållnings- och strukturfonder bidrar till att skapa tillväxt och nya jobb.

EU:s integrerade riktlinjer för tillväxt och sysselsättning ligger till grund för den lista över utgiftskategorier som finns i rådets förordning nr 1083/2006 med allmänna finansieringsbestämmelser. Alla operativa program som fonderna medfinansierar ska kategorisera sina utgifter enligt dessa rubriker. Kategorierna omfattar t.ex. "FoTU-verksamhet i forskningscentrum" och "Stöd till verksamhet som egenföretagare och till företagsetablering".

Läs mer

Rådets förordning nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden - se bilaga IV pdf 748 KB] English

Integrerade riktlinjer för tillväxt och sysselsättning 2005-2008 pdf 363 KB] English Deutsch français

EU regionalpolitik: Håll dig informerad