Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Kategorije izdatkov

Kategorije izdatkov pomagajo meriti prispevek programov in projektov, sofinanciranih iz sredstev strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU, na področju gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Celostne smernice EU za gospodarsko rast in nova delovna mesta so podlaga za seznam kategorij iz Uredbe Sveta št. 1083/2006 o splošnih določbah o skladih. Vse izdatke vseh operativnih programov, ki jih sofinancirajo skladi, je treba zavesti v skladu s temi kategorijami. Kategorije zajemajo dejavnosti, kot sta "dejavnost RTR v raziskovalnih centrih" in "podpora samozaposlovanju in ustanavljanju podjetij".

Vas zanima več?

Uredba Sveta št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu - Priloga IV pdf 748 KB] English

Celostne smernice za gospodarsko rast in nova delovna mesta 2005-2008 pdf 363 KB] English Deutsch français

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji