Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Uitgavencategorieën

De uitgaven van de EU worden ingedeeld in categorieën. Dat maakt het makkelijker te bepalen in hoeverre een programma of project dat steun van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds krijgt, ook werkelijk bijdraagt aan de groei en werkgelegenheid.

Op basis van de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid is in Verordening (EG) nr. 1083/2006 een lijst van categorieën vastgesteld met algemene financieringsvoorschriften. Operationele programma's die steun uit de fondsen ontvangen, moeten hun uitgaven daarom ook in die categorieën indelen. De categorieën variëren van "OTO-activiteiten in onderzoekcentra" tot "Steun voor zelfstandigen en het starten van ondernemingen".

Meer details

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds - zie bijlage IV pdf 748 KB] English

Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid 2005-2008 pdf 363 KB] English Deutsch français

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte