Navigation path

Additional tools

A sa Ż

Kategoriji tal-infiq

Il-kategoriji tal-infiq jgħinu biex titkejjel il-kontribuzzjoni li jagħtu l-programmi u l-proġetti kofinanzjati mill-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni tal-UE għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi.

Il-Linji Gwida Integrati dwar it-Tkabbir Ekoomiku u l-Impjiegi tal-UE jipprovdu l-bażi għal lista ta' kategoriji fir-Regolament tal-Kunsill 1083/2006, li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali għall-finanzjament. B'riżultat ta' dan, il-Programmi Operattivi kollha kofinanzjati mill-Fondi għandhom jikklassifikaw l-infiq tagħhom skont dawn l-intestaturi. Il-kategoriji jvarjaw minn 'attivitajiet R&TD fiċ-ċentri ta' riċerka' sa 'Appoġġ għall-impjegati indipendenti u għall-ħolqien ta' intrapriżi ġodda '.

Għal aktar dettalji

Ir-Regolament tal-Kunsill 1083/2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni - ara l-Anness IV pdf 748 KB] English

Linji Gwida Integrati għat-Tkabbir Ekonomiku u l-Impjiegi 2005-2008 pdf 363 KB] English Deutsch français

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a