Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Išlaidų kategorijos

Išlaidų kategorijos padeda išmatuoti programų ir projektų, bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių ir sanglaudos fondų, indėlį skatinant ekonomikos augimą ir kuriant darbo vietas.

Tarybos reglamente 1083/2006, kuriuo apibrėžiamos bendrosios finansavimo nuostatos, pateikiamas kategorijų sąrašas, grindžiamas ES integruotomis ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis. Todėl visų veiklos programų, bendrai finansuojamų fondų lėšomis, išlaidos turi būti skirstomos pagal tas kategorijas. Tarp išlaidų kategorijų yra "Mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos mokslinių tyrimų centruose", "Paramos savarankiškai dirbantiesiems ir naujoms įmonėms" ir kt.

Išsamiau

Tarybos reglamentas 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo. Žr. IV priedą pdf 748 KB] English

2005-2008 m. integruotos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairės pdf 363 KB] English Deutsch français

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos