Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Költségkategóriák

A költségkategóriák annak mérésében nyújtanak segítséget, hogy az Unió strukturális és kohéziós alapjaiból társfinanszírozott programok és projektek mennyiben járulnak hozzá a növekedés és foglalkoztatás ösztönzéséhez.

A támogatások általános szabályairól szóló 1083/2006/EK tanácsi rendeletben meghatározott költségkategóriák a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó integrált uniós iránymutatásokon alapulnak. A strukturális és kohéziós alapokból társfinanszírozott valamennyi operatív programnak e kategóriák szerint kell csoportosítania költségeit. A kategóriák számos területet felölelnek, a kutatóközpontokban végzett kutatási és technológiafejlesztési tevékenységektől az egyéni vállalkozáshoz és új vállalkozások indításához nyújtott támogatásig.

További információk

A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról - lásd a IV. mellékletet pdf 748 KB] English

Integrált iránymutatások a növekedésről és a foglalkoztatásról 2005-2008 pdf 363 KB] English Deutsch français

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok