Navigation path

Additional tools

A til Å

Udgiftskategorier

Udgifter inddeles i udgiftskategorier, som bl.a. bruges til at måle bidraget til vækst og jobskabelse fra programmer og projekter, der medfinansieres af EU's strukturfonde og Samhørighedsfonden.

Rådets forordning 1083/2006, der fastsætter de generelle støtteregler, indeholder en liste med kategorier, som er udarbejdet på basis af EU's integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse. Alle operationelle programmer, der medfinansieres under fondene, skal opstille deres udgifter efter disse kategorier. De varierer lige fra "FTU-aktiviteter i forskningscentre" til "støtte til selvstændig erhvervsvirksomhed og virksomhedsetableringer".

Læs mere

Rådets forordning 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden - se bilag IV pdf 748 KB] English

Integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse 2005-2008 pdf 363 KB] English Deutsch français

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!