Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Kategorie výdajů

Díky kategoriím výdajů lze snáze určit, jakou měrou programy a projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU přispívají k vytváření růstu a pracovních míst.

Seznam kategorií byl vytvořen na základě integrovaných hlavních směrů EU pro růst a zaměstnanost. Je uveden v nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných finančních ustanoveních. Všechny operační programy, které jsou spolufinancovány z těchto fondů, proto musí výdaje kategorizovat podle těchto položek. Tématický rozsah kategorií sahá od "výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích" až po "podporu pro samostatně výdělečnou činnost a zahájení podnikání".

Další podrobnosti

Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti - viz příloha IV pdf 748 KB] English

Integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost 2005-2008 pdf 363 KB] English Deutsch français

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média