Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Proračun

Države članice EU za doseganje skupnih ciljev prispevajo v skupni proračun EU.

Države članice prispevajo neposredno na podlagi svojega bruto nacionalnega dohodka (BND). Dodatni prihodek zagotavljajo carinske dajatve in prejemki DDV. Trenutno je zgornja meja proračunskih sredstev 1,24 % BND Evropske unije.

Evropska komisija pripravi predlog proračuna, ki zajema glavne cilje politike EU, denimo gospodarsko rast in delovna mesta, raziskave, podnebne spremembe in energijo. Države članice nato začnejo pogajanja z Evropskim parlamentom glede spremembe predloga in ta nato sprejme proračun. Komisija mora tudi zagotoviti, da se proračunska sredstva porabijo v skladu s finančno uredbo EU.

Veljavni proračunski okvir zajema obdobje 2007-2013. Izdatki so podrobneje določeni v letnih proračunskih načrtih. V tem obdobju prvič za vse programe financiranja velja enak časovni načrt, vključno s strukturnima skladoma in kohezijskim skladom, ki prejmejo približno 35,7 % skupnega proračuna (približno 347,41 milijarde EUR za sedemletno obdobje pri cenah iz leta 2008).

Vas zanima več?

Finančni okvir za razširjeno Unijo (2007-2013) English Deutsch français

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji