Navigation path

Additional tools

od A po Z

Rozpočet

Aby sa mohli realizovať spoločné ciele Únie, členské štáty prispievajú do spoločného rozpočtu EÚ.

Najdôležitejšie sú priame príspevky, ktoré závisia od hrubého národného dôchodku (HND) danej krajiny. Ďalším zdrojom finančných prostriedkov sú colné poplatky a príjmy z DPH. V súčasnosti nesmie rozpočet presiahnuť 1,24 % HND EÚ.

Pokiaľ ide o proces schvaľovania rozpočtu, Európska komisia predlkladá návrh rozpočtu, ktorý obsahuje financovanie hlavných politík EÚ (napr. rast a zamestnanosť, výskum, zmeny klímy a energetika) Členské štáty potom rokujú s Európsky parlamentom o možných zmenách a o prijatí rozpočtu. Komisia je takisto zodpovedná za to, že finančné prostriedky z rozpočtu EÚ budú vynaložené v súlade s finančným nariadením EÚ.

Súčasný rozpočtový rámec sa vzťahuje na obdobie 2017 - 2013. Konkrétnejšie informácie o výdavkoch sú uvedené v ročných rozpočtových plánoch. Obdobia trvania finančných programov vrátane štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (asi 35,7 % z celkového rozpočtu, t. j. 347,41 miliardy EUR počas siedmich rokov) sú po prvýkrát zosúladené s trvaním rozpočtového rámca.

Viac informácií

Finančný rámec pre rozšírenú Európu (2007 - 2013) English Deutsch français

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá