Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Buget

Statele membre contribuie la finanţarea bugetului UE, pentru îndeplinirea unor obiective comune.

Bugetul Uniunii Europene este alcătuit în principal din contribuţii directe ale statelor membre, în funcţie de venitul lor naţional brut (VNB), din taxe vamale şi încasările din TVA. În prezent, plafonul bugetar este stabilit la 1,24% din venitul naţional brut al UE.

Conform procedurii bugetare în vigoare, Comisia Europeană propune un proiect de buget care reflectă principalele obiective politice ale UE, cum ar fi creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, cercetarea, schimbările climatice şi energia. Apoi, statele membre încep negocierile cu Parlamentul European pentru modificarea proiectului de buget şi, în final, pentru adoptarea bugetului. Comisia Europeană se asigură că bugetul UE este cheltuit în conformitate cu prevederile Regulamentului financiar al UE.

Cadrul bugetar actual acoperă perioada 2007-2013, iar planurile anuale de buget prevăd detalii specifice privind cheltuielile. Pe parcursul acestei perioade, pentru prima dată, toate programele de finanţare vizează aceeaşi perioadă. Este vorba inclusiv de fondurile structurale şi de Fondul de coeziune, care primesc în jur de 35,7% din bugetul total (circa 347,41 miliarde de euro pe o perioadă de şapte ani, la nivelul preţurilor din 2008).

Mai multe detalii

Un cadru financiar pentru Uniunea extinsă (2007-2013) English Deutsch français

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale