Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Begroting

Om aan de gemeenschappelijke doelstellingen te kunnen werken, dragen alle EU-landen bij aan de EU-begroting.

De bijdrage van elk EU-land is afhankelijk van het bruto nationaal inkomen (BNI) van dat land. Daarnaast zijn er ook nog inkomsten uit douane- en btw-heffingen. De begroting bedraagt nu maximaal 1,24% van het BNI.

Hoe wordt de begroting opgesteld? De Europese Commissie maakt een ontwerp-begroting op basis van de belangrijkste beleidsdoelstellingen op terreinen zoals groei, banen, onderzoek, klimaatverandering en energie. Vervolgens onderhandelen de lidstaten over dat voorstel met het Europees Parlement, waarna ze het voorstel waar nodig wijzigen en de begroting goedkeuren. De Commissie moet er ook op toezien dat bij de uitgaven het Financieel Reglement van de EU in acht wordt genomen.

De huidige begrotingsperiode loopt van 2007 tot 2013. In jaarlijkse begrotingsplannen worden de uitgaven nader omschreven. In de huidige periode lopen voor het eerst alle financieringsprogramma synchroon, ook de Structuurfondsen en het Cohesiefonds, die in zeven jaar tijd samen zo'n 35,7% van de totale begroting ontvangen, oftewel circa 347,41 miljard euro (tegen prijzen van 2008).

Meer details

Een financieel kader voor de uitgebreide Unie (2007-2013) English Deutsch français

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte