Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Biudžetas

ES valstybės narės moka įnašus į bendrą ES biudžetą, kad galėtų siekti bendrų tikslų.

Valstybės narės moka tiesiogines įmokas, nustatomas pagal jų bendrąsias nacionalines pajamas (BNP). Papildomų įplaukų gaunama iš muitų mokesčių ir PVM. Viršutinė biudžeto riba šio metu yra 1,24 % ES BNP.

Pagal biudžeto procedūrą Europos Komisija pasiūlo biudžeto projektą, sudarytą atsižvelgiant į pagrindinius ES politikos tikslus, pvz., ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, mokslinius tyrimus, kovą su klimato kaita bei prisitaikymą prie jos ir energetiką. Po to valstybės narės derasi su Europos Parlamentu dėl biudžeto projekto pakeitimų ir patvirtina biudžetą. Komisija taip pat turi užtikrinti, kad ES biudžeto lėšos būtų leidžiamos laikantis ES finansinio reglamento.

Dabartinis biudžetas sudarytas 2007-2013 metams. Metiniuose biudžeto planuose pateikiama konkreti informacija apie išlaidas. Per šį laikotarpį pirmą kartą visų finansavimo programų terminai vienodi, įskaitant struktūrinius fondus ir sanglaudos fondą, kuriems skiriama apie 35,7 % viso biudžeto (tai maždaug 347,41 mlrd. eurų per septynerius metus 2008 m. kainomis).

Išsamiau

ES finansinė programa po paskutinio plėtros etapo (2007-13 m.) English Deutsch français

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos