Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Költségvetés

Az Európai Unió tagállamai közös céljaik elérése érdekében közös uniós költségvetésbe fizetnek hozzájárulást.

A tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük alapján (GNI) közvetlen befizetéseket teljesítenek. A közvetlen hozzájárulásokon kívül a költségvetés további bevételi forrásait jelentik a vámok és az áfabefizetések. A költségvetés felső határa jelenleg az uniós GNI 1,24%‑a.

A költségvetési eljárás szerint a költségvetés tervezetét az Európai Bizottság terjeszti elő. A tervezet tükrözi az Unió legfontosabb célkitűzéseit: a főbb kiadáscsoportokat a növekedés és foglalkoztatás, a kutatás, az éghajlatváltozás és az energia jelentik. A Bizottság által benyújtott tervezetet a tagállamok az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások során módosíthatják, és a költségvetés elfogadása is az ő feladatuk. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról is, hogy a kiadások megfeleljenek az EU költségvetési rendeletében foglalt szabályoknak.

A jelenlegi költségvetési keret a 2007-től 2013‑ig terjedő időszakra vonatkozik; a részletes kiadási struktúrát az éves költségvetési tervek tartalmazzák. Ez az első olyan hétéves időszak, amikor azonos időkeret vonatkozik minden támogatási programra, köztük a strukturális és kohéziós alapokra, amelyek a teljes költségvetés mintegy 35,7%‑át jelentik (2008‑as árakon számolva ez hét év alatt körülbelül 347,41 milliárd euró).

További információk

Pénzügyi keret a kibővített Unió számára (2007-2013) English Deutsch français

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok