Navigation path

Additional tools

Sanasto

Talousarvio

EU:n jäsenvaltiot osallistuvat yhteisön talousarvion rahoittamiseen, jotta yhteiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Jäsenvaltioiden suora rahoitusosuus määräytyy niiden bruttokansantulon (BKTL) perusteella. Lisätuloja saadaan tulli- ja alv-maksuista. Talousarvion enimmäismäärä on tällä hetkellä 1,24 prosenttia EU:n BKTL:stä.

Talousarviomenettelyssä Euroopan komissio ehdottaa talousarvioesitystä, joka kattaa keskeiset EU:n politiikan tavoitteet. Näitä tavoitteita ovat muun muassa kasvu ja työllisyys, tutkimus sekä ilmastonmuutoksen torjuminen. Tämän jälkeen jäsenvaltiot aloittavat Euroopan parlamentin kanssa neuvottelut, joissa tehdään tarvittaessa muutoksia talousarvioesitykseen ja hyväksytään lopullinen talousarvio. Komission tehtävänä on varmistaa, että yhteisön talousarvion varat käytetään EU:n varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Voimassa oleva talousarviokehys kattaa kauden 2007-2013, jonka menot on ilmoitettu yksityiskohtaisesti vuosittaisissa talousarviosuunnitelmissa. Kuluvalla kaudella kaikilla rahoitusohjelmilla on ensimmäistä kertaa sama aikataulu. Tämä koskee myös rakennerahastoa ja koheesiorahastoa, joiden osuus koko talousarviosta on noin 35,7 prosenttia (vuoden 2008 hinnoissa noin 347,41 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana).

Lisätietoja

Laajentuneen unionin rahoituskehys (vuodet 2007-2013) English Deutsch français

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media