Navigation path

Additional tools

A–Y

Eelarve

ELi liikmesriigid annavad panuse ühisesse ELi eelarvesse, et saavutada ühiseid eesmärke.

Liikmesriikide panus põhineb nende kogurahvatulul. Lisatulu saadakse tollimaksudest ning liikmesriikidele laekunud käibemaksust. Eelarve ülemmäär on praegu 1,24 % ELi kogurahvatulust.

Eelarvemenetluse käigus esitab Euroopa Komisjon eelarveprojekti, milles kajastuvad ELi peamised poliitilised eesmärgid, muu hulgas majanduskasvu ja töökohtade loomise, teadusuuringute, kliimamuutuse ja energeetika valdkonnas. Seejärel alustavad liikmesriigid läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga eelarveprojekti parandamiseks ja eelarve vastuvõtmiseks. Komisjoni ülesanne on ka tagada ELi eelarve kulutamine kooskõlas ELi finantsmäärusega.

Praegune eelarveraamistik hõlmab ajavahemikku 2007-2013. Konkreetsed üksikasjad tehtavate kulutuste kohta esitatakse iga-aastastes eelarvekavades. Käimasoleval perioodil kohaldatakse esimest korda kõigi rahastamisprogrammide puhul sama ajagraafikut, sealhulgas struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond, millele on eraldatud ligikaudu 35,7 % eelarvest (s.o umbes 347,41 miljardit eurot seitsme aasta jooksul 2008. aasta hindades).

Lisateave

Finantsraamistik laienenud Euroopa Liidule (2007-2013) English Deutsch français

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis