Navigation path

Additional tools

A til Å

Budget

Medlemslandene bidrager til et fælles EU-budget for at nå en række fælles mål.

De betaler direkte bidrag i forhold til deres bruttonationalindkomst (BNI). En del af deres told- og momsindtægter er også med til at finansiere EU's budget. Budgetloftet ligger i øjeblikket på 1,24 % af EU's BNI.

Under budgetproceduren udarbejder Europa-Kommissionen et budgetudkast, der afspejler EU's vigtigste politiske målsætninger, f.eks. inden for vækst og jobskabelse, forskning, klimaændringer og energi. Medlemslandene og Europa-Parlamentet forhandler så om eventuelle ændringer af udkastet og vedtager budgettet. Kommissionen skal sørge for, at budgettet bruges i tråd med EU's finansforordning.

De nuværende budgetrammer ("finansielle perspektiver") dækker perioden 2007-2013. Detaljerne er fastsat i årlige budgetter. I denne periode er tidsrammen for første gang den samme for alle finansieringsprogrammer, herunder også strukturfondene og Samhørighedsfonden, der tilsammen tegner sig for omkring 35,7 % af det samlede budget (svarende til ca. 347,41 milliarder euro over syv år i 2008-priser).

Læs mere

Finansiel ramme for det udvidede EU (2007-2013) English Deutsch français

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!