Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Rozpočet

Členské státy přispívají do společného rozpočtu EU proto, aby dosáhly společných cílů.

Přispívají přímo na základě svého hrubého národního důchodu (HND). Další příjmy do společného rozpočtu plynou z cel a DPH. Rozpočtový strop je v současné době stanoven na 1,24 % HND Evropské unie.

Sestavování rozpočtu probíhá takto: Návrh rozpočtu předkládá Evropská komise. Návrh navazuje na hlavní cíle politiky EU, jako je růst a zaměstnanost, výzkum, boj proti změně klimatu a energetika. Členské státy pak zahájí jednání s Evropským parlamentem, který návrh upraví a poté schválí. Komise rovněž zaručuje, aby bylo s penězi ze společného rozpočtu nakládáno v souladu s finančním nařízením EU.

Současný rozpočtový rámec se týká období 2007-2013. Podrobněji jsou výdaje rozpracovány v ročních rozpočtových plánech. V nynějším rozpočtovém období se všechny finanční programy poprvé řídí stejným časovým rozvrhem. To platí i pro strukturální fondy a Fond soudržnosti, které využívají přibližně 35,7 % celkového rozpočtu (což během sedmi let odpovídá přibližně 347,41 miliardám eur v cenách z roku 2008).

Další podrobnosti

Finanční rámec pro rozšířenou Unii (2007-2013) English Deutsch français

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média