Navigation path

Additional tools

A till Ö

Revisionsmyndighet

Revisionsmyndigheten kan vara en nationell, regional eller lokal myndighet eller organisation. För varje operativt program utses en revisionsmyndighet som ska kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar effektivt. Den övervakar också att alla projekt följer landets och EU:s lagar.

Medlemsländerna utser en revisionsmyndighet för varje operativt program (tillsammans med en förvaltningsmyndighet och en attesterande myndighet).

Revisionsmyndigheten ansvarar också för att göra revisioner där man särskilt inriktar sig på deklarerade utgifter (effektivitetsrevisioner). Ett viktigt inslag i kontrollerna är att se till att de viktigaste myndigheternas (förvaltningsmyndigheter, attesterande myndigheter, förmedlande organ) uppgifter är tillräckligt avgränsade.

Läs mer

Revisionsmyndighet

EU regionalpolitik: Håll dig informerad