Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Revizijski organ

Revizijski organ je nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali organ, imenovan za vsak operativni program in odgovoren za preverjanje učinkovitega izvajanja sistema upravljanja in nadzora. Nadzoruje tudi skladnost projekta z nacionalnimi in evropskimi predpisi.

Država članica imenuje revizijski organ za vsak operativni program (skupaj z organom upravljanja in organom za potrjevanje).

Revizijski organ preverja, ali sistemi upravljanja in nadzora delujejo učinkovito (revizija sistema). Odgovoren je tudi za izvajanje kontrol, zlasti za prijavljene izdatke (revizija projektov). Pomemben del teh kontrol je tudi ustrezna delitev nalog med glavnimi organi (organi upravljanja/potrjevanja, posredniška telesa).

Vas zanima več?

Revizijski organ

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji