Navigation path

Additional tools

od A po Z

Orgán auditu

Orgán auditu je národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy alebo subjekt, ktorý členský štát menuje pre každý operačný program. Orgán auditu je zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly a monitoruje súlad projektu s legislatívou členského štátu a EÚ.

Členský štát vymenuje pre každý operačný program orgán auditu, riadiaci orgán a certifikačný orgán.

Medzi úlohy orgánu auditu patrí kontrola efektívneho fungovania systémov riadenia a kontroly (systémový audit) a vykonávanie kontrol zameraných na deklarované výdavky (operačný audit). Dôležitou súčasťou týchto kontrol je zabezpečenie adekvátneho rozdelenia funkcií medzi hlavnými orgánnmi (riadiace/certifikačné orgány, sprostredkovateľské orgány).

Viac informácií

Orgán auditu

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá