Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Autoritatea de audit

Autoritatea de audit este o autoritate publică sau un organism public sau privat naţional, regional sau local, desemnat de statul membru pentru fiecare program operaţional. Este însărcinată cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control. De asemenea, monitorizează conformitatea proiectului cu reglementările naţionale şi europene.

Statul membru desemnează o autoritate de audit pentru fiecare program operaţional, pe lângă autoritatea de gestionare şi autoritatea de certificare.

Autoritatea de audit este însărcinată, printre altele, cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control (auditul de sistem). De asemenea, îi revine rolul de a efectua controale care vizează în mod specific cheltuielile declarate (auditul operaţional). Aceste controale prevăd, printre altele, respectarea principiului de separare a funcţiilor între principalele autorităţi (autorităţile de gestionare şi de certificare, organismele intermediare).

Mai multe detalii

Autoritatea de audit

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale