Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Auditautoriteit

De auditautoriteit is een nationale, regionale of lokale overheidsinstantie die voor een bepaald operationeel programma de goede werking van het beheers- en controlesysteem moet controleren; ook moet zij nagaan of aan alle nationale en Europese regels is voldaan.

Voor ieder operationeel programma moet het betrokken land naast een beheersautoriteit en een certificeringsautoriteit ook een auditautoriteit aanwijzen.

Het doorlichten van de beheers- en controlesystemen wordt systeemaudit genoemd. Verder moet de auditautoriteit de uitgavenaangiften controleren (operationele audit). Bij deze controles is het belangrijk om erop toe te zien dat de functies duidelijk over verschillende autoriteiten (beheers-/certificeringsautoriteiten en bemiddelende instanties) worden verdeeld.

Meer details

Auditautoriteit

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte