Navigation path

Additional tools

A–Y

Auditeerimisasutus

Auditeerimisasutus on riiklik, piirkondlik või kohalik avalik-õiguslik asutus või organ, kes on määratud iga rakenduskava jaoks ja kes vastutab juhtimis- ja kontrollisüsteemi tõhusa toimimise kontrollimise eest. Auditeerimisasutus jälgib ka, et projektide puhul järgitaks Euroopa ja riiklikke eeskirju.

Liikmesriik määrab auditeerimisasutuse iga rakenduskava jaoks (nagu ka korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse).

Auditeerimisasutuse ülesanne on muu hulgas kontrollida, kas juhtimis- ja kontrollsüsteemid toimivad tõhusalt (süsteemiauditid). Samuti vastutab ta deklareeritud kuludele keskenduvate kontrollide teostamise eest (tegevusaudit). Põhiasutuste (korraldusasutused ja sertifitseerimisasutused, vahendusasutused) omavaheliste ülesannete lahususe tagamine on asjaomaste kontrollide oluline osa.

Lisateave

Auditeerimisasutus

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis