Navigation path

Additional tools

A til Å

Revisionsmyndighed

En revisionsmyndighed er en national, regional eller lokal myndighed eller et tilsvarende organ, der for hvert operationelt program er udpeget til at efterprøve forvaltnings- og kontrolsystemet. Den overvåger også, at projekterne overholder de nationale og EU's forskrifter.

Medlemslandene skal udpege en revisionsmyndighed for hvert operationelt program (samt en forvaltnings- og en attesteringsmyndighed).

Den udpegede myndighed har bl.a. til opgave at efterprøve, om programmets forvaltnings- og kontrolsystem fungerer effektivt ("systemrevision"). Den kontrollerer også de anmeldte udgifter ("operationelle revisioner"). En vigtig del af kontrollen består i at sikre, at opgaverne holdes tilstrækkeligt adskilt mellem de centrale myndigheder (forvaltnings-/attesteringsmyndigheder og bemyndigede organer).

Læs mere

Revisionsmyndighed

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!