Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Auditní orgán

Auditní orgán je celostátní, regionální či místní orgán veřejné správy nebo subjekt určený pro každý operační program a pověřený ověřováním účinného fungování řídicího a kontrolního systému. Monitoruje také soulad projektu s vnitrostátními a evropskými předpisy.

Auditní orgán je pro každý operační program určen členským státem (totéž platí pro řídící orgán a certifikační orgán).

Auditní orgán prověřuje, zda řídicí a kontrolní systémy správně fungují (audity systémů). Odpovídá také za provádění kontrol, které se zaměřují na deklarované výdaje (provozní audity). Důležitou součástí těchto kontrol je zajištění náležitého oddělení funkcí mezi hlavními orgány (řídícím a certifikačním orgánem, zprostředkujícími subjekty).

Další podrobnosti

Auditní orgán

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média