Navigation path

Additional tools

A till Ö

Additionalitet

Additionalitet är en av principerna för strukturfonderna. Enligt denna princip får anslag från strukturfonderna inte ersätta medlemsländernas utgifter för strukturåtgärder i de berörda regionerna. Ett anslag från strukturfonderna får med andra ord inte leda till en minskning av de nationella utgifterna i en region. För de regioner som omfattas av konvergensmålet kontrollerar man att additionalitetsprincipen följs.

I början av en programperiod fastställer EU-kommissionen den utgiftsnivå som EU-landet ska ha under perioden (förhandskontroll). Kommissionen kontrollerar sedan efter halva programperioden, dvs. år 2011, att alla länder följer additionalitetsprincipen. Man ska även göra en kontroll efter programperiodens slut, dvs. år 2016.

Läs mer

Additionalitet English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad