Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Dodatnost

Dodatnost je eno od načel strukturnih skladov. Načelo pomeni, da sredstva iz strukturnih skladov ne smejo nadomestiti javnih ali drugih strukturnih izdatkov, ki jih država članica namenja regijam, za katere se to načelo uporablja. Drugače povedano, zaradi finančnih sredstev iz strukturnih skladov se ne smejo zmanjšati nacionalni izdatki za te regije. Načelo dodatnosti se preverja pri regijah, ki so zajete v cilj konvergence.

Na začetku programskega obdobja se Evropska komisija odloči, koliko izdatkov bo v programskem obdobju krila država članica (predhodno preverjanje). Komisija sredi programskega obdobja (leta 2011) in po koncu programskega obdobja (leta 2016) preveri, ali država članica upošteva načelo dodatnosti.

Vas zanima več?

Dodatnost English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji