Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Additionaliteit

Additionaliteit is een van de belangrijkste principes achter de Structuurfondsen. Het houdt in dat bijdragen uit de Structuurfondsen structurele steun van de overheid of uit andere bronnen in de betrokken regio's niet volledig mogen vervangen. Met andere woorden, de financiële steun uit de Structuurfondsen mag niet leiden tot een vermindering van de nationale structurele investeringen in deze gebieden. Het additionaliteitsbeginsel wordt gecontroleerd voor de regio's die onder de convergentiedoelstelling vallen.

Aan het begin van de programmeringsperiode bepaalt de Commissie hoeveel het EU-land gedurende de programmeringsperiode moet uitgeven (de controle vooraf). Of ieder land zich houdt aan het additionaliteitsbeginsel, controleert de Commissie halverwege de programmeringsperiode in 2011 en na afloop in 2016.

Meer details

Additionaliteit English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte