Navigation path

Additional tools

A sa Ż

Addizzjonalità

L-addizzjonalità hi waħda mill-prinċipji li jmexxu l-Fondi Strutturali. Dan il-prinċipju jistipola li l-kontribuzzjonijiet mill-Fondi Strutturali m'għandhomx jieħdu post l-infiq pubbliku jew strutturali ekwivalenti minn Stat Membru fir-reġjuni kkonċernati minn dan il-prinċipju. Fi kliem ieħor, l-allokazzjonijiet finanzjarji mill-Fondi Strutturali mhux bilfors iwasslu għal tnaqqis tal-infiq strutturali nazzjonali f'dawk ir-reġjuni. Il-prinċipju tal-addizzjonalità jiġi vverifikat għar-reġjuni koperti mill-Objettiv Konverġenza.

Fil-bidu tal-perjodu ta' pprogrammar il-Kummissjoni tiddeċiedi l-livell ta' nfiq li l-Istat Membru għandu jżomm matul il-perjodu ta' pprogrammar (verifika 'ex-ante'). Imbagħad il-Kummissjoni tivverifika l-konformità ta' kull Stat Membru mal-prinċipju tal-addizzjonalità f'nofs il-perjodu ta' pprogrammar, fl-2010, u wara t-tmiem ta' dan il-perjodu, fl-2016.

Għal aktar dettalji

Addizzjonalità English

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a