Navigation path

Additional tools

A–Y

Täiendavus

Täiendavus on üks struktuurifondide toimimise aluspõhimõtetest. Selle põhimõtte kohaselt ei asenda struktuurifondide toetus liikmesriigi avaliku sektori või samaväärseid struktuurilisi kulusid asjaomastes piirkondades. Teisisõnu, struktuurifondidest eraldatavad vahendid ei või viia riiklike struktuuriliste kulude vähenemiseni kõnealustes piirkondades. Täiendavuse põhimõtte järgimist kontrollitakse lähenemiseesmärgi alla kuuluvate piirkondade puhul.

Programmiperioodi alguses otsustab komisjon, millisel tasemel liikmesriik hoiab kulusid programmiperioodi jooksul (eelkontroll). Komisjon teostab iga liikmesriigi puhul täiendavuse põhimõttest kinnipidamise vahekontrolli 2011. aastal ning järelkontrolli 2016. aastal.

Lisateave

Täiendavus English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis