Navigation path

Additional tools

A til Å

Additionalitet

Additionalitetsprincippet er et af de principper, der ligger til grund for strukturfondene. Ved additionalitet forstås, at støtten fra EU's strukturfonde skal supplere og ikke erstatte et EU-lands offentlige eller tilsvarende strukturudgifter i de støtteberettigede regioner. De nationale bidrag til strukturstøtten i de pågældende regioner må altså ikke sættes ned, fordi de får støtte fra strukturfondene. Additionalitetsprincippet kontrolleres for de regioner, der er omfattet af konvergensmålet.

Først i programmeringsperioden fastsætter Kommissionen, hvor meget de enkelte EU-lande skal bidrage med i programmeringsperioden ("forhåndskontrol"). Ved midtvejsevalueringen i 2011, og når programmeringsperioden udløber i 2016, kontrollerer Kommissionen, at alle EU-landene overholder additionalitetsprincippet.

Læs mere

Additionalitet English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!