Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Adicionalita

Jedním z principů, jimiž se řídí fungování strukturálních fondů, je adicionalita. V regionech, kterých se tento princip týká, nesmějí příspěvky ze strukturálních fondů nahradit veřejné nebo podobné strukturální výdaje členského státu. Jinými slovy dotace ze strukturálních fondů nesmějí vést ke snížení vnitrostátních strukturálních výdajů v těchto regionech. Princip adicionality platí pro regiony, na něž se vztahuje cíl "Konvergence".

Na začátku programového období rozhodne Komise o úrovni výdajů, kterou musí členský stát během daného období udržovat (jde o tzv. ověření ex ante). Poté Komise prověří, zda každý členský stát dodržuje princip adicionality v polovině programového období, tj. v roce 2011, a po skončení tohoto období v roce 2016.

Další podrobnosti

Adicionalita English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média