Navigation path

Additional tools

A till Ö

Partnerskap för anslutning

Ett partnerskap för anslutning är ett avtal mellan EU:s ministerråd och ett kandidatland. I avtalet fastställs prioriterade områden där kandidatlandet måste göra framsteg för att anpassa sig till EU-lagstiftningen. Där samordnas också EU:s stöd till landet. Det ekonomiska stödet betalas dock bara ut om kandidatlandet gör tillräckliga framsteg på de prioriterade områdena.

Kandidatlandet ska utarbeta ett nationellt program för att anta EU:s regelverk. Det innehåller en tidtabell och uppgifter om den personal och de ekonomiska resurser som krävs för att uppnå de efterfrågade framstegen.

Partnerskapet ses regelbundet över på grundval av årliga lägesrapporter. Man kartlägger vilka prioriteringar som kräver ytterligare reformer och de områden där problemen har åtgärdats.

Läs mer

Partnerskapet för anslutning med Kroatien - Rådets beslut 2008/119/EG 73 KB]

Partnerskapet för anslutning med Turkiet - Rådets beslut 2008/157/EG 90 KB]

EU regionalpolitik: Håll dig informerad