Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Partnerstvo za pristop

Partnerstvo za pristop je sporazum med Svetom ministrov Evropske unije in državo kandidatko. V njem so opredeljena prednostna področja, na katerih je potreben napredek, da se bo država kandidatka lahko prilagodila zakonodaji EU. Ureja tudi pomoč, ki jo Evropska unija zagotavlja tej državi. Finančna pomoč je odvisna od tega, ali je napredek države kandidatke na opredeljenem prednostnem področju ustrezen.

Država kandidatka pripravi nacionalni program za sprejem pravnega reda EU (NPAA), ki vsebuje časovni razpored ter oceno človeških in finančnih virov, potrebnih za dosego napredka na prednostnih področjih.

Partnerstvo za pristop se redno ocenjuje na podlagi letnih poročil o napredku. Opredelijo se področja, na katerih je še potreben napredek, in tista, ki so že bila uspešno zaključena.

Vas zanima več?

Partnerstvo za pristop s Hrvaško - Sklep Sveta 2008/119/ES 73 KB]

Partnerstvo za pristop s Turčijo - Sklep Sveta 2008/157/ES 90 KB]

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji