Navigation path

Additional tools

od A po Z

Prístupové partnerstvo

Prístupové partnerstvo sa zakladá na dohode medzi Radou ministrov EÚ a kandidátskou krajinou. Definujú sa v ňom kľúčové oblasti, v ktorých kandidátska krajina musí urobiť pokrok, aby sa prispôsobila legislatíve EÚ. Prostredníctvom partnerstva sa koordinuje aj pomoc, ktorú kandidátskej krajine poskytuje Európska únia. Poskytovanie finančnej pomoci je podmienené dostatočným pokrokom kandidátskej krajiny vo vymedzených prioritných oblastiach.

Kandidátska krajina vytvorí národný program pre prijatie acquis, ktorý obsahuje predbežný harmonogram a odhad ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie pokroku v prioritných oblastiach.

Prístupové partnerstvo sa pravidelne reviduje na základe ročnej správy o pokroku. V správe sa uvádzajú tie oblasti, v ktorých sa musí dosiahnuť ďalší pokrok, a tie, v ktorých boli ciele splnené.

Viac informácií

Prístupové partnerstvo s Chorvátskom - rozhodnutie Rady 2008/119/ES 73 KB]

Prístupové partnerstvo s Tureckom - rozhodnutie Rady 2008/157/ES 90 KB]

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá