Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Parteneriatul pentru aderare

Parteneriatul pentru aderare este un acord încheiat între Consiliul de miniştri al Uniunii Europene şi o ţară candidată. Acesta stabileşte domeniile prioritare în care este necesar să se ia măsuri de astfel încât ţara candidată să se poată adapta la legislaţia comunitară. De asemenea, coordonează ajutorul furnizat de Uniunea Europeană ţării respective. Acordarea asistenţei financiar depinde de progresele pe care ţara candidată le înregistrează în domeniile prioritare.

Ţara candidată la aderare elaborează un Program naţional pentru adoptarea acquis-ului (NPAA), în care sunt prevăzute un calendar şi o planificare a resurselor umane şi financiare necesare pentru realizarea progreselor în domeniile vizate.

Parteneriatul pentru aderare este revizuit periodic, în baza rapoartelor anuale privind progresele înregistrare. Astfel sunt identificate domeniile prioritare care încă necesită progrese şi cele care au fost abordate în mod satisfăcător.

Mai multe detalii

Parteneriatul pentru aderare cu Croaţia - Decizia Consiliului 2008/119/CE 73 KB]

Parteneriatul pentru aderare cu Turcia - Decizia Consiliului 2008/157/CE 90 KB]

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale