Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Toetredingspartnerschap

Een toetredingspartnerschap is een overeenkomst tussen de Raad van ministers van de Europese Unie en een kandidaat-lidstaat. Daarin staan de belangrijkste gebieden waarop de kandidaat-lidstaat vooruitgang moet boeken om te voldoen aan de EU-wetgeving. Ook de hulp die de EU aan dat land geeft, is in de overeenkomst geregeld. Financiële steun wordt echter alleen verleend als het land de doelstellingen op de aangewezen gebieden haalt.

De kandidaat-lidstaat stelt een nationaal programma op voor de goedkeuring van het acquis. Daarin wordt een schatting gemaakt van de tijd, mankracht en middelen die nodig zijn om op de prioritaire gebieden resultaat te halen.

Het toetredingspartnerschap wordt regelmatig herzien op basis van jaarlijkse voortgangsverslagen waarin staat wat al is bereikt en wat extra aandacht verdient.

Meer details

Toetredingspartnerschap met Kroatië - Besluit 2008/119/EG van de Raad 73 KB]

Toetredingspartnerschap met Turkije - Besluit 2008/157/EG van de Raad 90 KB]

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte