Navigation path

Additional tools

A–Y

Ühinemispartnerlus

Ühinemispartnerlus on kokkulepe Euroopa Liidu Nõukogu ja kandidaatriigi vahel. Selles tuuakse välja prioriteetsed valdkonnad, milles tuleb teha edusamme ELi õigustiku vastuvõtmiseks kandidaatriigi poolt. Samuti koordineeritakse sellega Euroopa Liidu antavat abi asjaomasele riigile. Finantsabi antakse tingimusel, et kandidaatriik teeb piisavalt edusamme kindlaksmääratud prioriteetsetes valdkondades.

Kandidaatriik koostab ühenduse õigustiku ülevõtmise riikliku programmi. Selles antakse hinnang ajakava ning prioriteetsetes valdkondades edu saavutamiseks vajalike inimressursside ja rahaliste vahendite kohta.

Ühinemispartnerlus vaadatakse regulaarselt läbi. Läbivaatamise aluseks on iga-aastased eduaruanded. Nii määratakse kindlaks need prioriteetsed valdkonnad, kus on vaja veel teha edusamme, ning need, millega on piisavalt tegeletud.

Lisateave

Ühinemispartnerlus Horvaatiaga - nõukogu otsus 2008/119/EÜ 73 KB]

Ühinemispartnerlus Türgiga - nõukogu otsus 2008/157/EÜ 90 KB]

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis