Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Přístupové partnerství

Přístupové partnerství je dohoda mezi Radou ministrů Evropské unie a kandidátskou zemí. Tato dohoda vymezuje prioritní oblasti, ve kterých musí kandidátská země pokročit a přizpůsobit se tak právním předpisům EU. Koordinuje se také podle ní pomoc, kterou Evropská unie této zemi poskytuje. Výše finanční pomoci závisí na tom, jakého pokroku kandidátská země v příslušných prioritních oblastech dosáhla.

Kandidátská země vypracuje tzv. národní program pro přijetí acquis (NPAA), který určuje harmonogram a lidské a finanční zdroje, které jsou k dosažení pokroku v prioritních oblastech nutné.

Přístupové partnerství se pravidelně vyhodnocuje na základě výročních zpráv o pokroku, které vždy uvádějí priority, v nichž ještě nebylo dosaženo dostatečného pokroku, a ty priority, které byly úspěšně vyřešeny.

Další podrobnosti

Přístupové partnerství s Chorvatskem - rozhodnutí Rady 2008/119/ES 73 KB]

Přístupové partnerství s Tureckem - rozhodnutí Rady 2008/157/ES 90 KB]

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média